Arbiter PAMI

Dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa, PAMI didukung oleh para Arbiter Profesional dan berpengalaman di bidangnnya

Dr. Harifin A Tumpa S.H., M.H
Prof. Dr. Nidyo Pramono, S.H., MS
Dr. Susanti Adi Nugroho S.H., M.H
Wahyu Bahar, SH., LL. M
Prof. Rehngena Purba, SH., MS
Mariana Sutadi, S.H
Ir. H. Ahmad Rizal, M.H., FCBArb
M. Aditya Warman MBA
A. Kea=malsjah Siregar S.H